LIVE DRAW

1'ST PRIZE

2'ND PRIZE

3'RD PRIZE


STARTER PRIZE

CONSOLATION PRIZE

RESULT

01-07-2020

 • 1'st PRIZE
  349595
 • 2'nd PRIZE
  923279
 • 3'rd PRIZE
  160161
 • STARTER
 • CONSOLATION
 • 174812
 • 268306
 • 302422
 • 664355
 • 344077
 • 869311
 • 314965
 • 914823
 • 434860
 • 347617
 • 718048
 • 337188
 • 663516

02-07-2020

 • 1'st PRIZE
  334222
 • 2'nd PRIZE
  884709
 • 3'rd PRIZE
  726616
 • STARTER
 • CONSOLATION
 • 670706
 • 474692
 • 233327
 • 283084
 • 508225
 • 348407
 • 837657
 • 114805
 • 926237
 • 531316
 • 774972
 • 398289
 • 657033

03-07-2020

 • 1'st PRIZE
  108208
 • 2'nd PRIZE
  785568
 • 3'rd PRIZE
  932631
 • STARTER
 • CONSOLATION
 • 451174
 • 806929
 • 535973
 • 146935
 • 109352
 • 246195
 • 391013
 • 472069
 • 461160
 • 878629
 • 581840
 • 602757
 • 963805

Contact Us

Contact Us for further information at the address below:.

255 Gang Qian Boulevard, Nansha

Guangzhou, Guangdong, China 511458

+86 20 3468 3339

+86 20 3468 3528